Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Εικαστικές Δράσεις και Παρεμβάσεις στο Σχολικό Χώρο» έχει γενικό στόχο την απελευθέρωση δυναμικής έκφρασης και αυτενέργειας σε συνεργατικά πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της μαθητικής κοινότητας, τους προβληματισμούς των νέων και τη χωρική δομή της σχολικής μονάδας. Σε συνεργασία λοιπόν με τη σχολική βιβλιοθήκη μας, η οποία αποτελεί κύτταρο δραστηριοτήτων και συναντήσεων, συνδέσαμε την ιδέα παραγωγής εικαστικών εικόνων με αντικείμενα που άπτονται στη χρήση των βιβλίων μέσα από τη κατασκευή σελιδοδεικτών και μελετήσαμε ζωγράφους και καλλιτεχνικά ρεύματα. Επίσης καλλιεργήσαμε την κριτική μας σκέψη και τους εσωτερικούς μηχανισμούς έρευνας, εργαστήκαμε με υπευθυνότητα και συνεργατικό πνεύμα καθώς και ανατρέξαμε σε χώρους φαντασίας εφαρμόζοντας τις ιδέες μας. Τέλος, συμβουλευόμενοι διάφορες πηγές που μας βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων μας, δημιουργήσαμε μεταξύ μας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και άνεσης, στοιχεία πολύ σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναπτύξαμε την συνδυαστική μας ικανότητα εφαρμόζοντας τις θεωρητικές μας γνώσεις στην πράξη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μάθαμε πώς να μαθαίνουμε, να παρατηρούμε και να δημιουργούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου